Dominującym czynnikiem
decydującym o sukcesie
jest konsekwencja, uparte
dążenie do celu, pracowitość.