1992

Powstanie Szkoły Tańca
rozpoczęcie z Joanną Szokalską
współpracy z grupą młodzieży
przy Ośrodku Kultury Ochoty w Warszawie.
Początek największej i najnowocześniejszej
sieci szkół w Polsce